ŞANTİYE KONTROL YAZILIMLARI

 

 

ŞANTİYE KONTROL YAZILIMI NEDİR ?
 

Personel kontrol yazılımı, bir işletmedeki çalışanların işbaşı – paydos ve mesai saatlerinin bilgisayar ortamında çeşitli raporlamalar ve hesaplamalar yapılarak hakedişlerinin çıkarıldığı bir bilgisayar programıdır. Genellikle donanım (Kart Okuyucu, Parmak İzi Okuyucu) bağımlı çalışan yazılımlar bir personele ait ay içerisindeki a-dan z-ye tüm hareketleri çok kısa bir zaman içinde hesaplayarak muhasebeci yada personel müdürünün ay sonu maaş hakediş hesaplama karmaşasını ortadan kaldırır.

Şantiye Kontrol Yazılımı Pro Pack Özellikler

Personel çalışma bilgileri, kimlik bilgileri, maaş bilgileri (maaş, agi, yol parası, yemek parası, sabit ödenek), Kart bilgisi (prox, mifare, hid), parmakizi bilgisi (her personel için 10 parmağa kadar), yüz datası, açıklama, Personel resim kayıt
Personel kayıtları Excellden import yapılabilir. (örnek dosyadaki bilgiler doldurularak yapılır)
Kaydedilmiş personel bilgilerini kart yazıcı modülüyle ek bir program kullanmadan kart yazıcıdan yazdırabilir
Personel Kaydeden Düzenleyen Silen Kullanıcı Ve Kaydetme Düzeltme Silme Tarihlerini tutar.
Silinmiş personel kaydı kurtarılabilir.
Yeni Kaydedilen Üyeleri Siyah, Düzenlenen Personelleri Mavi, Çıkış Verilen Üyeleri Kırmızı Olarak Listeleme
Kartlı ve Parmak izi Sistemlerde Kaydedilen Üyeyi Cihazlara Otomatik Yetkilendirebilir
Günlük, haftalık, aylık, yıllık çalışma planı oluşturma.
Detaylı çalışma planı oluşturma özelliği ile her personele farklı günlere karmaşık çalışma planı oluşturulabilir.
Tatil çalışması tanımlama.( İdari personel, tam gün mesai (resmi tail vb), yarım gün mesai tanımlamalarını destekler)
Her grup için istenilen adette vardiya tanımlaması yapılabilir. (Vardiya saatleri çakışmamalıdır.)
24 saati aşan çalışmalarda giriş çıkış hareketlerinde kaydırma yapmaz. (giriş ve çıkış cihazları olarak ayrılması önerilir.)
Sınırsız bordro alan tanımlamaları yapılabilir (örn: N.ç. %50 mes, %100 Mes, %200 mes, bayram mes, Pazar mesaisi, gece mesaisi vb.)
Farklı Oranlarda Mesai Tanımlamaları yapılabilir (Örn: %50, %100)
Farklı Oranlarda Ceza Kesintileri Tanımlamaları yapılabilir (geç kalma için 1:1,5, devamsızlık için 1:2 vb)
Ceza kesintileri belirlenen bordro alanlarından yapılabilir. (örn: Geç kalma %50 mesaiden, devamsızlık %100 mesaiden vb.)
Dönem tanımlamaları yapılarak çalışma dönemleri oluşturulabilir.
Dönem tanımalamlarında istenilen tarih aralığı dönem olarak belirlenebilir. (örn: 1 ocak 31 ocak veya 5 ocak 4 şubat vb)
Dönem tanımlamalarında aylık çalışma günü belirlenebilir. (örn: 30 gün, 31 gün, 28 gün vb.)
Dönem tanımlamalarında aylık çalışma saati tamamlama yapılabilir. (örn: 225 saat, 240 saat, 270 saat,300 saat vb.) (örn: aylık toplam çalışma saati 225 olan bir grubun şubat ayı toplam çalışma saati 215 saat ise 10 saat ekleme yapılarak 225 saate tamanlanabilir.) (örn: aylık toplam çalışma saati 225 olan bir grubun şubat ayı toplam çalışma saati 232 saat ise 7 saat çıkarma yapılarak 225 saate düşürülebilir.)
Otomatik dönem tanımlama ekranından, belirlenen iki tarih arasında dönemler sistem tarafından otomatik olarak eksik gün, eksik saat, fazla gün, fazla saat hesaplanır ve kaydedilir. (örn: 1 ocak 2017, 31 aralık 2017 arasında toplam 225 saat ve 30 gün olarak tanımlama yap vb.)
Ek kesinti ve kazanç girişleri yapılabilir (Avans, prim, maaş kapama, bayram ödemesi vb)
Ek kesinti ve kazanç girişlerine kayıt tarihi açıklama ve taksitlendirme yapılabilir.
Ek kesinti ve kazanç kayıtları Excellden import yapılabilir. (örnek dosyadaki bilgiler doldurularak yapılır)
Personel, Grup, Departman, Ekip Bazlı Ek kesinti ve kazanç Raporları
Farklı izin tipi tanımlamalarını destekler. İzin tipi tanımlamalarında herhangi bir sınır yoktur. (örn: yıllık izin, saatlik izin, günlük ücretli izin, ücretsiz izin, doğum izni, ölüm izni vb)
İzin kayıtları Excellden import yapılabilir. (örnek dosyadaki bilgiler doldurularak yapılır)
Resmi GayrıResmi çalışma sistemini tek veritabanından, tek programdan yürütmeyi sağlar. ( örn: resmide personel aylık max 22 saat mesai yapabilir, personele ait giriş çıkış hareket kayıtları resmide görünsün görünmesin olarak seçilebilir.) Resmi program belirlenen bir şifreyle giriş yapıldığında otomatik olarak aktif olur.
Yüzde, Tutar Olarak Maaş Zammı Yapabilme. (örn. %10 zam yap, 50 tl zam yap)
Personelin geçmişte tanımlanmış maaş bilgileri sistemden takip edilebilir. (örn: 2015 yılı 1500tl 2016 yılı 1750 tl vb)
Geç kalma, erken çıkma, erken gelme, geç çıkma toleransları tanımlanabilir. (örn: işe başlama saati 08:00 olan grubun max. Geç kalma süresi +10 dk dır (08:10) vb)
Her çalışma parametresi için mola tanımalaması yapılabilir. (örn: yemek 12:00 -13:00)
Manuel Giriş Çıkış Bilgileri Eklenebilir, Düzenlenebilir, Silinebilir Ve Açıklama Girilebilir
Manuel Giriş Çıkış Bilgileri toplu olarak eklenebilir. (örn: seçili personellere 01 ocak -10 ocak arası haftasonları hariç 08:00 18:00 giriş çıkış kaydı ekle)
Tüm datalar süresiz olarak saklanabilir. Raporlama anında tarih aralığı vererek geçmiş tarihlerdeki tüm datalara ulaşılabilir.
Manuel hareketlerde işlem yapıldığını görebilir. Yönetici bu işaretleri kaldırabilir.
Personel hareket aktarımı için saniye bazında tolerans tanımlanabilir (örn: personelin 60 sn boyunca olan okutmalarından ilk okutmayı kaydet diğerlerini kart tekrarı olarak kabul et)
Alınabilen giriş çıkış raporları
Anlık Olarak: Geç Kalma, Erken Çıkma, Devamsızlık, Tatil, İzinli, Giriş eksik, Çıkış Eksik olanlar listesi
Geç Kalan, Erken Çıkan, Giriş eksik, Çıkış Eksik Ve Devamsız Olanları Kırmızı Renkte Listeleme
Tatilde ve izinli olanları farklı renkte listeleme
Giriş Çıkış Saati Arasındaki Geçen Süreyi gösterir
İlk giriş son çıkış raporları alınabilir.
Gün ve saat bazında Geç kalma süresi, erken çıkma süresi, izin süresi, tatil süresini gösterir.
Anlık Olarak Çıkış Yapmamış (İçerde Olan) Personel Listesi raporlanır
Dinamik Pivot Rapor Özelliği İle Sürükle Bırak Yaprak Sınırsız Sayıda Özel Raporlar Oluşturma
Dinamik Pivot Rapor Özelliği İle Gün Bazlı Çalışma, GeçKalma,ErkenÇıkma,Devamsız,İzinTipine Göre İzinli Raporları Oluşturma
Cihaz Bazlı Geçiş Raporları alınabilir.
Şube, firma, grup, departman, pozisyon, ekip, durum bazlı geçiş raporlamaları yapılır.
Iclock880 cihazından gelen fotoğraflar raporlanabilir.
Tüm raporlar tek ekrandan alınabilir.
Olay raporları: (cihaz marka ve modeline göre farklılık gösterebilir)
Kart hareket tekrarı
Kayıtsız personel geçişi
Cihaz açılma kapanma zamanı loğları
Hatalı formattaki datalar
Puantaj işlemleri için ön hesaplama yapılmasına gerek yoktur.
Puantaj raporlamaları personel, şube, firma, grup, departman, pozisyon, ekip, durum bazlı alınabilir
Puantaj raporları (Günlük, Haftalık, Aylık, Yıllık alınabilir.)
Ayrıntılı kişisel çalışma maaş bordrosu (personele ait belirlenen iki tarih arasında gün detaylı ve altta genel toplamla birlikte personelin ayrıntılı olarak çalışma bordrosu alınabilir) (tarih, giriş saati, çıkış saati, n.ç. saati, geç kalma , erken çıkma, devamsızlık, izin, tatil, mesai bilgileri listelenir) (alt genel toplamda , agi, avans, yol, yemek, prim, ek kazanç, n.ç. hakkedişi, f.m. hakkedişi vb datalar vardır)
Genel maaş bordrosu iki tarih aralığında (tüm personellerin veya belirli şube, firma, grup, departman, pozisyon, ekip lerin liste olarak aylık toplam çalışma süreleri ve ücretlerinin listesi alınabilir) (n.ç. gün ve saati, f.m. gün ve saati, tatil gün ve süresi, izin gün ve süresi, geç kalma gün ve süresi, devamsızlık gün ve süresi , agi, avans, yol, yemek, prim, ek kazanç, n.ç. hakkedişi, f.m. hakkedişi, ceza kesinti ücretleri vb. datalar vardır)
Maaş pusulası : personelin zarf olarak bordrosunu vermek için kullanılan rapor formatıdır. Ayrıntılı kişisel maaş bordrosu nun altında bulunan toplam ve özet bilgilerin tümü vardır.
Pdks Muhasebe program entegrasyonu: Sistem muhasebe programlarını farklı senaryolar uygulanabilir